DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole w godzinach 9:00-13:00 będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze prowadzone przez:

  • 2 listopada 2017 r. - panią Grażynę Bobik
  • 22 grudnia 2017 r. - panią Barbarę Rząsińską
  • 2 maja 2018 r. - panią Edytę Laskowską
  • 4 maja 2018 r. - panią GrażynęNowakowską
  • 1 czerwca 2018 r. – panią Mariolę Pawłowską
  • 22 czerwca 2018 r. - będą obecni wszyscy nauczyciele