Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2018 r

Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Lelis za 2018 r. dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Lelis pod adresem:

http://bip.lelis.pl/artykuly/78/sprawozdania-finansowe-za-2018-r