SPORT

DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY - POWIAT

Dnia 21 grudnia 2013 r. odbyły się rozgrywki powiatowe w tenisie drużynowym. Szkołę w Olszewce reprezentowały dwie drużyny: chłopców starszych oraz dziewcząt młodszych w składzie:

drużyna chłopców kl. V-VI:

Karol Mróz – kl. VI,
Piotr Pliszka – kl. VI

drużyna dziewcząt kl. IV i młodsi:

Oliwia Orzechowska – kl. IV
Kaja Laćkowska – kl. IV

Drużyna chłopców zajęła III miejsce w powiecie, a dziewcząt – IV.

Opracowała: B. Rząsińska

INDYWIDUALNY TENIS STOŁOWY - REJON

Dnia 14 grudnia 2013 r. odbyły się eliminacje na szczeblu rejonowym w tenisie indywidualnym. Szkołę w Olszewce reprezentowało 8 uczniów. Do rozgrywek powiatowych awansowało 5 uczniów: I miejsce – Oliwia Orzechowska, II miejsce – Piotr Pliszka, III miejsce – Karol Mróz, V miejsce – Kaja Laćkowska i Miłosz Majewski.

Opracowała: B. Rząsińska

DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY - REJON

Dnia 10.11.2013 r. odbyły się eliminacje rejonowe w tenisie drużynowym. Szkołę w Olszewce reprezentowały dwie drużyny: chłopców starszych oraz dziewcząt młodszych w składzie:

drużyna chłopców kl. V-VI:

Karol Mróz – kl. VI,
Piotr Pliszka – kl. VI

drużyna dziewcząt kl. IV i młodsi:

Oliwia Orzechowska – kl. IV
Kaja Laćkowska – kl. IV

Obie drużyny, po zaciętej walce, zajmując II miejsce awansowały na szczebel powiatowy.

Opracowała: B. Rząsińska

INDYWIDUALNY TENIS STOŁOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY LELIS

Dnia 24.10.2013 r. odbył się w Obierwi turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Lelis Stanisława Subdy i Przewodniczącego Rady Gminy Lelis Jana Mrozka. Szkołę w Olszewce reprezentowało 8 uczniów. W pierwszej dziesiątce uplasowali się: Piotr Pliszka, Jakub Mizerek i Karol Mróz. Piotr Pliszka zajął w swojej kategorii wiekowej I miejsce i wrócił do domu z pucharem.

Opracowała: B. Rząsińska

INDYWIDUALNY TENIS STOŁOWY - GMINA

Dnia 06.10.2013 r. odbyły się eliminacje gminne w tenisie indywidualnym. Na szczebel rejonowy awansowało 7 uczniów: I miejsce – Oliwia Orzechowska, II miejsce – Miłosz Majewski, III miejsce – Kaja Laćkowska, Dominik Antoszewski, IV miejsce – Piotr Pliszka, V miejsce – Jacek Laskowski, VI miejsce – Jakub Mizerek.

Opracowała: B. Rząsińska