SPORT

TURNIEJ RINGO

Dnia 15 maja 2014 roku odbyły się eliminacje gminne w ringo. W zawodach Szkołę Podstawową w Olszewce reprezentowali:

Jacek Laskowski – kl. VI,
Piotr Pliszka – kl. VI,
Oliwia Orzechowska – kl. IV,
Kaja Laćkowska – kl. IV.

Drużyna zajęła II miejsce w gminie, awansując tym samym na szczebel powiatowy. Miesiąc później odbyły się zawody na szczeblu powiatowym. Drużyna również zajęła II miejsce. Piotr Pliszka otrzymał statuetkę dla najlepszego zawodnika.

Opracowała: B. Rząsińska

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

Dnia 11 maja 2014 r. odbyły się eliminacje gminne w czwórboju lekkoatletycznym. Szkołę w Olszewce reprezentowali uczniowie:

  1. Jacek Laskowski – kl. VI,
  2. Piotr Pliszka – kl. VI,
  3. Karol Mróz – kl. VI,
  4. Cezary Duszak – kl. V,
  5. Adrian Lenkiewicz  – kl. V.

Chłopcy zajęli I miejsce w gminie, tym samym awansując na szczebel powiatowy. Zawody na tym szczeblu odbyły się 25 maja 2014 r. w Kadzidłe. Drużyna zajęła tam IV miejsce.

Opracowała: B. Rząsińska

INDYWIDUALNY TENIS STOŁOWY - POWIAT

Dnia 8 lutego 2014 r. odbyły się eliminacje na szczeblu powiatowym w tenisie indywidualnym. Szkołę w Olszewce reprezentowali:

Karol Mróz – kl. VI,
Piotr Pliszka – kl. VI,
Miłosz Majewski – kl. IV,
Oliwia Orzechowska – kl. IV,
Kaja Laćkowska – kl. IV.

Do rozgrywek międzypowiatowych awansowała Oliwia Orzechowska, zajmując IV miejsce. Piotr Pliszka i Karol Mróz uplasowali się na VII-VIII pozycji.

 

Opracowała: B. Rząsińska

DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY - POWIAT

Dnia 21 grudnia 2013 r. odbyły się rozgrywki powiatowe w tenisie drużynowym. Szkołę w Olszewce reprezentowały dwie drużyny: chłopców starszych oraz dziewcząt młodszych w składzie:

drużyna chłopców kl. V-VI:

Karol Mróz – kl. VI,
Piotr Pliszka – kl. VI

drużyna dziewcząt kl. IV i młodsi:

Oliwia Orzechowska – kl. IV
Kaja Laćkowska – kl. IV

Drużyna chłopców zajęła III miejsce w powiecie, a dziewcząt – IV.

Opracowała: B. Rząsińska

INDYWIDUALNY TENIS STOŁOWY - REJON

Dnia 14 grudnia 2013 r. odbyły się eliminacje na szczeblu rejonowym w tenisie indywidualnym. Szkołę w Olszewce reprezentowało 8 uczniów. Do rozgrywek powiatowych awansowało 5 uczniów: I miejsce – Oliwia Orzechowska, II miejsce – Piotr Pliszka, III miejsce – Karol Mróz, V miejsce – Kaja Laćkowska i Miłosz Majewski.

Opracowała: B. Rząsińska