Protokół z przebiegu Konkursu Plastycznego: „POCZTÓWKA GMINY LELIS”

    W dniu 24 kwietnia 2019 r. komisja konkursowa w składzie:
Barbara Sęk – przewodniczący,
Agnieszka Gromek – członek,
Iwona Mielnicka – członek,
dokonała oceny prac plastycznych. Na konkurs wpłynęło 48 prac uczniów ze szkół gminy Lelis. Prace zgłoszone do konkursu oceniane były w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria: przedszkole (dzieci w wieku 3 – 5 lat) - wpłynęła 1 praca;
II kategoria: klasy 0 – III - wpłynęły 24 prace;
III kategoria: klasy IV – VIII - wpłynęło 21 prac.
2 prace nie spełniły kryteriów konkursu.
    Po obejrzeniu i wnikliwym przeanalizowaniu komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

W I KATEGORII: DZIECI W WIEKU 3 – 5 LAT:
I MIEJSCE: Antoni Staniek - Lelis,

W II KATEGORII: KLASY 0 – III:
I MIEJSCE: Adam Laskowski – Łęg Przedmiejski,
II MIEJSCE: Hanna Lis – Białobiel
III MIEJSCE: Zuzanna Kamińska – Dąbrówka
WYRÓŻNIENIE: Nikola Sadłowska – Obierwia

W III KATEGORII: KLASY IV – VIII
I MIEJSCE: Filip Pawłowski – Olszewka
II MIEJSCE: Oliwia Mrozek – Łęg Przedmiejski
III MIEJSCE: Maria Staniek – Lelis
WYRÓŻNIENIA: Dominika Pyskło – Łęg Przedmiejski, Magdalena Kilmann – Łęg Przedmiejski, Natalia Skórzewska – Łęg Przedmiejski

    Jury dokonując oceny zgłoszonych do konkursu prac brała pod uwagę następujące kryteria:
zgodność pracy z tematem, zawartość merytoryczną, kreatywność, oryginalność, pomysłowość, samodzielność wykonania, walory artystyczne i estetyczne.