Wyniki gminnego konkursu plastycznego

 „PROTOKÓŁ z przebiegu konkursu plastycznego: „Kartka Bożonarodzeniowa”
Komisja konkursowa w składzie:
Barbara Sęk - przewodnicząca
Janina Rogalska - członek
Jan Kania - członek
Agnieszka Gromek - członek
w dniu 12 grudnia 2018 r. dokonała oceny prac plastycznych. Na konkurs wpłynęło 204 prac uczniów z 8 szkół gminy Lelis: Białobieli, Dąbrówki, Nasiadek, Obierwi, Olszewki, Łęgu Przedmiejskiego, Łęgu Starościńskiego i Lelisa, tj.:
- kategoria klas 0-III - 118;
- kategoria klas IV-VI - 69;
- kategoria klas VII - Gimnazjum - 17.
Po obejrzeniu i wnikliwym przeanalizowaniu komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

  • kategoria klasy 0-III:

I miejsce: Wiktoria Bałon – kl. III SP w Olszewce
II miejsce: Oliwia Brzozowska kl. III SP w Dąbrówce
III miejsce: Zuzanna Brzozowska kl. III SP w Białobieli
Wyróżniono następujące osoby:
Dominika Laskowska kl. II SP w Białobieli
Aleksander Murach kl. I SP w Białobieli
Julia Kubeł kl. II Obierwia

  •  kategoria klasy IV-VI:

I miejsce: Julia Waszkiewicz kl. V SP w Obierwi
II miejsce: Krzysztof Pawłowski – kl. IV SP w Olszewce
III miejsce: Maria Staniek kl. IV b SP w Lelisie,
III miejsce: Kornelia Gromek kl. IV SP w Nasiadkach
Wyróżniono następujące osoby:
Magdalena Niechoda kl. VI SP w Łęgu Starościńskim
Natalia Skórzewska kl. V SP w Łęgu Przedmiejskim
Joanna Sakowska kl. IV SP w Lelisie

  • kategoria klasy VII – Gimnazjum:

I miejsce: Iga Śnietka kl. VIII SP w Dąbrówce
II miejsce: Patrycja Prusaczyk 3a gim. SP w Lelisie
III miejsce Małgorzata Sul kl. VII SP w Łęgu Przedmiejskim
Wyróżniono następujące osoby:
Filip Pawłowski – kl. VIII SP w Olszewce,
Kacper Sypniewski 3 gim. SP w Obierwi.

    Konkurs organizowany był z myślą o dzieciach i młodzieży z terenu gminy Lelis. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie kreatywności oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej, poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych, prezentacja talentów plastycznych, promowanie rodzinnego, wspólnie spędzanego czasu.
    Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez CK-BiS w Lelisie.
Prace konkursowe zostaną umieszczone w gablotach wystawowych w budynku CK-BiS w Lelisie.”