V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI „BEZPIECZNIE NA WSI – ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI!”

PROTOKÓŁ SZKONEJ KOMISJI V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 21 marca 2015r. w Szkole Podstawowej w Olszewce

Komisja w składzie:

  1. Dyrektor szkoły-Anna Górska
  2. Grażyna Bobik-nauczyciel plastyki
  3. Grażyna Nowakowska-nauczyciel ZS w Obierwi
  4. Mariola Pawłowska-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ustaliła, że w wyniku przeprowadzonych eliminacji wśród uczniów klas I-VI do etapu powiatowego zostali zakwalifikowani:


I grupa – klasy 0-III :

Daniel Mrozek kl.I,

Piotr Sypniewski kl. II,

Szymon Antoszewski kl. III, Zuzanna Bałon kl. III, Maciej Ciuchta kl. III, Patryk Glinowiecki kl. III, Maja Olech kl. III.

II grupa – klasy IV - VI  :

Wiktor Lenkiewicz kl.VI, Sylwia Lenkiewicz kl. V, Kacper Sypniewski kl. V, Dominik Wołosz kl. V

 

 

Red. Grażyna Bobik