KONKURS INFORMATYCZNY

Dnia 21.06.2012 r. w Szkole Podstawowej w Olszewce odbył się „Szkolny konkurs informatyczny”. Do konkursu przystąpiło łącznie 53 uczniów z klas I–VI.
Uczniowie biorący udział w konkursie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe i mieli do rozwiązania test online na komputerze.
I grupa – klasa I-III, II grupa – klasa IV-VI
Ilość pytań na teście konkursowym była różna dla obu grup tj. :
I grupa – 21 pytań; II grupa – 32 pytania.
Pytania zostały przygotowane przez nauczyciela informatyki. Po rozwiązaniu pytań konkursowych o kolejności miejsc decydowała ilość prawidłowo rozwiązanych pytań. W przypadku gdy ilość prawidłowych odpowiedzi była równa u kilku uczniów (nim. 2) o kolejności miejsc decydował czas w jakim udzielono odpowiedzi na pytania konkursowe.

KLASY I-III
I miejsce – Wołosz Dominik - kl. II (20 pkt.)
II miejsce – Choroszewski Kacper - kl. III (18 pkt)
III miejsce – Wołosz Kacper - kl. III (17 pkt)

KLASY IV-VI
I miejsce – Zamojski Daniel kl. - VI (31 pkt)
II miejsce – Ciuchta Magdalena kl. - VI (28 pkt)
III miejsce – Choroszewska Aleksandra – kl. VI (27 pkt)

Każda z w/w osób otrzymała dyplom oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez firmę komputerową OSINT z Ostrołęki. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !