Kadra nauczycielska

 1. Anna Górska – dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, przyroda
 2. Grażyna Bobik - edukacja wczesnoszkolna, plastyka
 3. Agnieszka Bojarska - edukacja wczesnoszkolna,
 4. Mariola Pawłowska -edukacja wczesnoszkolna,
 5. Barbara Pawłowska - język polski,
 6. Barbara Rząsińska - matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka
 7. Grażyna Nowakowska - religia, wychowanie do życia w rodzinie
 8. Jarosław Kraska - muzyka, zajęcia techniczne, technika
 9. Beata Mażewska - język angielski, język niemiecki
 10. Agnieszka Szczubełek - chemia,
 11. Edyta Laskowska - matematyka, fizyka,
 12. Anna Bieńkowska - biologia, historia,
 13. Karolina Angelika Ostrowska - wychowanie fizyczne,
 14. Ewelina Lipka-Chudzik - geografia,
 15. Edyta Dzbeńska - wiedza o społeczeństwie,
 16. Justyna Tomczak-Lis - nauczyciel wspomagający.