• 3

  otwarcie boiska

 • 4

  Choinka noworoczna

 • 5

  Jasełka 2018

 • 1

  Dzień Kubusia Puchatka

 • 6

  1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Profilaktyka

7 października uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach profilaktycznych organizowanych przez Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS . Celem zajęć  było  zapoznanie uczniów z negatywnymi konsekwencjami używania substancji psychoaktywnych. W trakcie spotkania przedstawione zostały najważniejsze fakty na temat uzależnień zadaniem, których było  wytworzenie krytycznej postawy wobec wszelkiego rodzaju używek.
Zajęcia odbyły się w trzech grupach wiekowych: najmłodsi  uczestniczyli w zajęciach pt. „PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ „CZARY MAGICZNE CZY NIEPRAWDA”
Starsi podjęli tematykę „PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ – SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE "Poszukiwanie szczęścia poza sobą"”
Najstarsi uczniowie brali udział w warsztatach na temat PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ – ALKOHOL, PAPIEROSY, E-PAPIEROSY ,NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE „Jak przez mgłę“
Podsumowaniem  wiedzy zdobytej podczas warsztatów były konkursy o tematyce profilaktycznej i zdrowotnej. Autorzy najbardziej przemawiających do odbiorców prac zostali nagrodzeni.
Gratulujemy zwycięzcom.
Klasy I-III
Konkurs plastyczny ,,Żyj zdrowo, kolorowo,, – wykonanie plakatu o tematyce zdrowotnej (klasa I: owoce i warzywa, klasa II-III : abstrakcja- twarz owocami malowana)
Miejsce I – uczennica klasy II –  Maria Dziergowska
Miejsce II- uczennica klasy I –  Amelia Stańczak
Miejsce III – uczennica klasy II –  Anna Szablak
Klasy IV-VIII
Konkurs plastyczny ,,Żyję zdrowo- nie ulegam nałogom,,- wykonanie plakatu o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień.
Miejsce I – uczennica klasy VII -  Zuzanna Dolata
Miejsce II – uczennica klasy VI – Wiktoria Laskowska
Miejsce III -  uczennica klasy VI – Julia Jędryka
Fundatorem warsztatów oraz nagród konkursowych była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca z ramienia  Wójta Gminy Lelis .